Jumat, 10 Januari 2014

author photo 
 
 1.  من جدّ وجد
  Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan (kesuksesan)
 2. من سار على الدرب وصل
   Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai (pada tujuannya)
 3. من صبر ظفر
   Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung
 4. من قلّ صدقه قلّ صديقه
  Barang siapa yang sedikit kejujurannya, sedikit pulalah temannya
 5. جالس أهل الصدق والوفاء 
   Bergaulah dengan orang yang jujur dan menepati janji
 6. مودّة الصديق تظهر وقت الضيق
  Kecintaan seorang teman itu, akan tampak pada waktu kesempitan
 7. ومااللذّة إلا بعد التعب
   Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan
 8. الصبر يعين على كلّ عمل
   Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan
 9. جرّب ولاحظ تكن عارفا 
  Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu
 10. اطلب العلم من المهد إلى اللحد
   Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur
 11. بيضة اليوم خير من دجاجة الغد 
   Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari
 12. الوقت أثمن من الذّهب
   Waktu itu lebih berharga daripada emas
 13. العقل السليم في الجسم السليم
  Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat
 14. خير جليس في الزمان كتاب
  Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku
 15. من يزرع يحصد
  Barang siapa yang menanam pasti akan memetik (mengetam)
 16. خير الأصحاب من يدلّك على الخير 
  Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan
 17. لولا العلم لكان الناس كالبهائم 
   Kalaulah tidak karena ilmu niscaya manusia itu seperti binatang
 18. العلم في الصغر كالنقش على الحجر 
   Belajar diwaktu kecil itu, bagaikan mengukir di atas batu
 19. لن ترجع الأيّام التي مضت
  Tidak akan pernah kembali lagi hari-hari yang telah berlalu
 20. تعلمنّ صغيرا واعمل به كبيرا
  Belajarlah di waktu kecil dan beramalah dengannya di waktu besar
 21. العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر 
   Ilmu tanpa amal/praktek bagaikan pohon yang tidak berbuah
 22. الاتّحاد أساس النجاح 
   Persatuan adalah pangkal keberhasilan
 23. لا تحتقر مسكينا وكن له معينا 
  Jangan engkau menghina orang miskin dan jadilah penolong baginya
 24. الشرف بالأدب لا بالنسب 
  Kemuliaan itu karena adab kesopanan (budi pekerti) bukan karena keturunan
 25. سلامة الإنسان في حفظ اللسان  
   Keselamatan manusia itu terdapat dalam penjagaan lidahnya (perkataannya)
 26. آداب المرء خير من ذهبه
  Adab seseorang itu lebih baik (lebih berharga) daripada emasnya (kekayaannya)
 27. سوء الخلق يعدى
   Budi pekerti/akhlaq yang buruk itu menular
 28. آفة العلم النسيان 
   Bencananya ilmu adalah lupa
 29. إذا صدق العزم وضح السبيل
  Jika ada kemauan yang sungguh-sungguh, pasti terbukalah jalannya
 30. لا تحتقر من دونك فلكلّ شيئ مزيّة 
  Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, karena setiap orang mempunyai kelebihan
 31. أصلح نفسك يصلح لك الناس
   Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu
 32. فكّر قبل أن تعزم
   Berpikirlah dahulu sebelum kamu berbuat.
 33. من عرف بعد السفر استعدّ
  Barang siapa yang tahu jauhnya sebuah perjalanan, hendaklah dia bersiap-siap
 34. من حفر حفرة وقع فيها Barang siapa yang menggali lobang, maka akan terperosoklah ia di dalamnya
 35. عدوّ عاقل خير من صديق جاهل Musuh yang pandai itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh
 36. من كثر إحسانه كثر إخوانه
  Barang siapa banyak perbuatan baiknya, maka banyak pulalah temannya
 37. اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فالندامة العقبى لمن يتكاسل
  Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu resiko bagi orang yang bermalas-malasan
 38.  لا تؤخّر عملك إلى الغد ما تقدر أن تعمله اليوم  Janganlah menunda pekerjaanmu hingga esok hari, sesuatu yang kamu dapat mengejakannya hari ini
 39. اترك الشرّ يتركك Tinggalkanlah kejahatan, niscaya ia (kejahatan itu) akan meninggalkanmu
 40. خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناس
  Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya
 41. في التأنّي السلامة وفي العجلة الندامة
  Di dalam kehati-hatian itu terdapat keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan itu terdapat penyesalan
 42. ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزم السلامة
  Buah kelengahan adalah penyesalan dan buah kecermatan adalah keselamatan
 43. الرفق بالضعيف من خلق الشريف
  Berlemah lembut kepada orang yang lemah itu termasuk perangai orang yang mulia (terhormat)
 44. فجزاء سيّئة سيّئة مثلها
  Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang sama dengannya
 45. ترك الجواب على الجاهل جواب 
  Tidak menjawab (pertanyaan) orang yang bodoh adalah suatu jawaban
 46. من عذب لسانه كثر إخوانه
  Barang siapa manis tutur katanya (perkataannya) maka banyaklah temannya
 47. إذا تمّ العقل قلّ الكلا  Apabila akal seseorang telah sempurna maka sedikitlah bicaranya
 48. من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ
  Barang siapa yang mencari teman tanpa bercela, maka ia akan selamanya tidak mempunyai teman
 49. قل الحقّ ولو كان مرّا Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit
 50. خير مالك ما نفعك
  Sebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat bagimu
 51. خير الأمور أوسطها
  Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahanya (yang sedang-sedang saja)
 52. لكلّ مقام مقال ولكلّ مقال مقام
  Setiap tempat mempunyai perkataan masing-masing, dan untuk setiap perkataan memiliki tempat masing-masing
 53. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت 
  Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu (apa yang engkau kehendaki)
 54. ليس العيب لمن كان فقيرا بل العيب لمن كان بخيلا  Bukanlah cela itu bagi orang yang miskin, tapi cela itu terletak pada orang yang kikir
 55. ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب Bukanlah yang dinamakan anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi (sebenarnya) anak yatim itu adalah yang tidak memiliki ilmu dan budi pekerti
 56. لكلّ عمل ثواب ولكلّ كلام جواب Setiap pekerjaan itu ada upahnya, dan setiap perkataan itu ada jawabannya
 57. وعامل الناس بما تحبّ منه دائما
  Dan pergaulilah manusia itu dengan apa-apa yang engkau sukai daripada mereka semuanya
 58. هلك امرؤ لم يعرف قدره Hancurlah seseorang yang tidak tahu kemampuan dirinya sendiri
 59. رأس الذنوب الكذب Pokok dosa itu adalah kebohongan
 60. من ظَلم ظُلم
  Barang siapa yang menganiaya niscaya akan dianiaya
 61. ليس الجمال بأثواب تزيّننا إنّ الجمال جمال العلم والأدب 
  Bukanlah kecindahan itu dengan pakaian yang menghiasi kita, sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan
 62. لا تكن رطبا فتعصر ولا تكن يابسا فتُكسّر 
  Janganlah engkau bersikap lemah sehingga kamu akan ditindas, dan janganlah kamu bersikap keras sehingga kamu akan dipatahkan
 63. من أعانك على الشرّ ظلمك Barang siapa menolongmu dalam kejahatan maka sungguh ia telah menyesatkanmu
 64. إخي لن تنال العلم إلا بستّة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد ودرهم وصحبة أستاذ وطول زمان 
  Saudaraku! Kamu tidak akan mendapatkan ilmu, kecuali dengan enam perkara, akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas : Kecerdasan, Kethoma’an (terhadap ilmu), Kesungguhan, Harta benda (bekal), Akrab, Dekat, Ta’at kepada guru serta Waktu yang panjang
 65. العمل يجعل الصعب سهلا  Bekerja itu membuat yang sukar menjadi mudah
 66. من تأنىّ نال ما تمنىّ  
  Barang siapa berhati-hati niscaya akan mendapatkan apa-apa yang dicita-citakannya
 67. اطلب العلم ولو بالصين   Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina
 68. النظافة من الإيمان  Kebersihan adalah bagian dari iman
 69. إذا كثر المطلوب قل المساعد 
  Kalau banyak permintaannya maka sedikitlah penolongnya
 70. لا خير في لذّة تعقب ندما
  Tidak ada kebaikan dari suatu kenikmatan yang menyebabkan penyesalan
 71. تنظيم العمل يوفّر نصف الوقت  Manajemen pekerjaan itu akan menghemat separuh waktu
 72. رُبّ أخ لم تلده أمّه Betapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh satu ibu
 73. داووا الغضب بالصمت Obatilah kemarahan itu dengan diam
 74. الكلام ينفذ مالا تنفذه الإبر 
  Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum
 75. ليس كلّ ما يلمع ذهبا  Bukanlah setiap sesuatu yang mengkilat itu emas
 76. سيرة المرء تنبئ عن سريرته
  Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan isi hatinya
 77. قيمة المرء بقدر ما يحسنه
  Derajat seseorang itu sebesar kebaikan yang telah diperbuatnya
 78. صديقك من أبكاك لا من أضحككTemannmu ialah orang yang membuatmu menangis bukan orang yang membuatmu tertawa
 79. عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان
  Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah
 80. خير الكلام ما قلّ ودلّ  Sebaik-baik perkataan ialah yang sedikit dan jelas
 81. كلّ شيئ إذا كثر رخص إلا الأدب
  Segala sesuatu apabila banyak menjadi murah kecuali budi pekerti
 82. أوّل الغضب جنون وآخره ندم  Permulaan marah adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan
 83. العبد يُضرب بالعصا والحرّ يكفيه بالإشارة
  Hamba rahaya itu harus dipukul dengan tongkat, dan orang yang merdeka cukup dengan isyarat
 84. انظر ما قال ولا تنظر من قال  Perhatikanlah apa-apa yang diucapkan dan janganlah meperhatikan siapa orang yang mengatakannya
 85.  الحسود لا يسود   Orang yang pendengki itu tidak akan menjadi mulia
 86. الأعمال بخواتمها   Tiap-tiap pekerjaan itu dengan penyelesaiannya
 87. إلهي لست للفردوس أهلا# ولا أقوى على النار الجحيم 
  Wahai Tuhanku ! Aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka Jahim
 88. فهب لي توبة واغفر ذنوبي # فإنّك غافر الذنب العظيم
  Maka berilah aku taubat (ampunan) dan ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun dosa yang besar
 89. ذنوبي مثل أعداد الرمال # فهب لي توبة ياذاالجلال  Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat wahai Tuhanku yang memiliki keagungan
 90. وعمري ناقص في كلّ يوم # وذنبي زائد كيف احتمالي  Umurku ini setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah, bagaimana aku menanggungnya
 91. إلهي عبدك العاصي أتاك # مقرّا بالذنوب وقد دعاك 
  Wahai, Tuhanku ! Hamba Mu yang berbuat dosa telah datang kepada Mu dengan mengakui segala dosa, dan telah memohon kepada Mu
 92. فإن تغفر فأنت لذاك أهل # فإن تطرد فمن نرجو سواك
  Maka jika engkau mengampuni, maka Engkaulah yang berhak mengampuni, Jika Engkau menolak, kepada siapakah lagi aku mengharap selain kepada Engkau?
 93. في أيّ أرض تطأ فأنت مسؤول عن إسلامها  Di manapun anda berada, maka anda bertanggung jawab terhadap keislamannya
 94. المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح
  Melestarikan (nilai-nilai) lama yang relevan dan mengadopsi (metode) baru yang lebih relevan
 95. الدهر يومان : يوم لك و يوم عليك
  Masa itu ada dua : saat kebahagiaan dan saat kesedihan
 96. من عرف لغة قوم سلم من مكرمهم
  Barang siapa menguasai bahasa suatu kaum, maka ia akan selamat dari tipu daya mereka
 97. الحقّ يعرف بالدليل لا بالقليل ولا الكثير
  Kebenaran itu harus berdasarkan wahyu dan bukti, bukan karena sendikit atau banyaknya (yang melakukan/mengikuti)
 98. ومن طلب العلى سهر الليالى
  Barang siapa yang mencari ketinggian derajat, hendaklah ia qiyamullail (sholat malam)
 99. الإسلام يعلو ولا يعلا عليه   Islam itu agama tertinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya
 100. ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقّر كبيرنا
  Bukanlah termasuk golongan kami (umat Nabi Muhammad SAW), orang yang tidak menyanyangi yang muda dan tidak menghormati yang tua.your advertise here

This post have 12 komentar

avatar
ari lee delete 14 Juli 2014 13.28

bagus bgt ilmunya sangat bermanfaat

Reply
avatar
Anonim delete 6 Juli 2015 05.31

barisnya gk ada ea gan?

Reply
avatar
Unknown delete 23 November 2015 14.25

dulu waktu smp pernah belajar ini

Reply
avatar
Irfan Irawan delete 26 November 2015 22.58

iyaa,, banyakan dalam bentuk nadzoman ya... subhanallah ...

Reply
avatar
JAENI B WASTAP delete 29 Agustus 2016 19.13

assalamualaikum, saya ikut belajar dengan peribahasa itu. mohon izin saya copy, terima kasih mas irfan

Reply
avatar
Anonim delete 7 Mei 2017 05.08

Assalamualaikum kang. Maaf sebelumnya mau nanya, knp tampilan webnya klo dibuka di smartphone gabisa di geser (jdi harus di refresh terus)*
Sama tampilan buat ebooknya, bisa langsung di kasih link google.drivenya agar memudahkan yg download via smartphone. cuma masukan aja hehe

Reply
avatar
Irfan Irawan delete 20 Juni 2017 06.44

waalaikumsalam, kang, web versi ini menggunakan html5 memang disarankan menggunakan android jika di smartphone, ada sedikit kendala jika dibuka menggunakan blackberry. stabilitas jaringan juga emang diperlukan mas..nanti kalo ada waktu saya akan update supaya lebih cepat tampilan web nya cuman blm sempat.. makasi juga sarannya, untuk link google drive , jazakallahu khoiron ..

Reply
avatar
Irfan Irawan delete 29 Juni 2017 04.48

Alhamdulillah versi web sudah saya sederhanakan dan ramah dengan versi mobile/smartphone .. jazakallah

Reply
avatar
Unknown delete 25 Juli 2017 12.42

Mohon ijin copas.terima kasih
abdillah

Reply
avatar
Unknown delete 2 Maret 2018 21.40

kak ini dari qur'an bukan?

Reply
avatar
Irfan Irawan delete 25 Maret 2018 10.32

Kebanyakan dari kalam ulama, ataupun pribahasa arab sebagian disinyalir terinspirasi dari keindahan sastra quran/hadist.

Reply


EmoticonEmoticon

Next article Next Post
Previous article Previous Post